Porady Imigracyjne

National Initiative for Creative Education (NICE) Ltd jest organizacją upoważnioną przez Urząd Pełnomocnika ds. Służb Imigracyjnych OISC (Office of the Immigration Services Commissioner) do udzielania porad i usług imigracyjnych.

Urząd OISC nakreśla wysokie standardy dotyczące udzielania porad i usług imigracyjnych, dzięki czemu gwarantuje, iż wszystkie organizacje zarejestrowane przez ten urząd są w pełni ubezpieczone, prowadzą dokumentację i zapisy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i z wymogami zachowania poufności, są odpowiednio przeszkolone i nadzorowane, a także rozpatrują skargi dotyczące porad słabej jakości. Zgodnie z Ustawą o Imigracji i Azylu z 1999 roku (Immigration and Asylum Act 1999) przestępstwem jest udzielanie porad i usług imigracyjnych bez odpowiednich rejestracji.

Nasz wielojęzyczny zespół doradców ds. imigracji pod kierownictwem doradcy z pięcioletnim doświadczeniem koncentruje się na udzielaniu wysokiej jakości porad i usług imigracyjnych przykładając dużą wagę do obsługi klienta.

 

NICE Ltd pomaga swoim klientom we wnioskowaniu o:

 • obywatelstwo brytyjskie dla osób pelnołetnich i dla małoletnich (British Citizenship)
 • zezwolenie na pobyt stały – “zasiedlenie” (EOG) (Permanent Residence – “settlement”)
 • rodzinne zezwolenie na pobyt (EOG) (Family Permits)
 • zezwolenie na pobyt (EOG) (Residence Permits)
 • wymianę zgubionego biometrycznego zezwolenia na pobyt (Biometric Residence Permits).

 

Przed zarezerwowaniem spotkania z doradcą imigracyjnym należy zgromadzić dowody potwierdzające spełnienie następujących wymagań w zależności od składanego wniosku:

❖ wnioskodawcy o zezwolenie na pobyt stały dla obywateli EOG (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) – dotyczy osób pracujących:

 • 5 lat nieprzerwanej pracy zgodnie z prawami Traktatu o Unii Europejskiej udokumentowanych kartami podatkowymi P60, P45, paskami wypłaty (odpowiednik RMUA), umową najmu lokalu mieszkalnego, rachunkami za media, wyciągami bankowymi. Należy przy tym przedstawić dane pracodawcy oraz datę rozpoczęcia i zakończenia każdego zatrudnienia w ciągu tych 5 lat
 • adresy zamieszkania z ostatnich 5 lat z wyszczególnieniem daty rozpoczęcia i zakończenia najmu

❖ wnioskodawcy o zezwolenie na pobyt stały dla obywateli EOG należący do kategorii innych niż osoby pracujące, w tym:

 • osoby pracujące na własny rachunek: zeznania podatkowe z całych ostatnich 5 lat oraz umowa najmu lokalu mieszkalnego, rachunki za media, wyciągi bankowe
 • osoby samowystarczalne: potwierdzenie posiadania środków finansowych, w tym wyciągi bankowe, rachunki za media, umowa najmu lokalu mieszkalnego z całych ostatnich 5 lat
 • studenci: potwierdzenie posiadania źródła dochodów oraz prywatnej opieki medycznej, umowa najmu lokalu mieszkalnego, rachunki za media obejmujące 5 lat

❖ pełnoletni wnioskodawcy o obywatelstwo brytyjskie:

 • zezwolenie na pobyt stały przez jeden rok oraz zamieszkiwanie na terenie Wielkiej Brytanii przez 5 lat
 • pozytywny wynik testu Life in the UK
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • nieskazitelny charakter (w przypadku wątpliwości zalecamy poprosić na posterunku policji o kopię swojej kartoteki celem potwierdzenia, czy jest się notowanym).

W sprawie dowodów, jakie należy przedstawić wypełniając inne wyżej niewymienione formularze imigracyjne prosimy o kontakt telefoniczny. Opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi. Na spotkanie z doradcą imigracyjnym koniecznie należy więc przynieść wystarczające dowody potwierdzające spełnienie wymagań w zależności od składanego wniosku.

english language version